Produkty zo skla

Táto galéria je venovaná výrobkom prevažne zo skla. Je veľa možnosti čím obdarovať. No menej možnosti obdarovať, alebo venovať dar bežne dostupný. Menšou úpravou poprípade vypracovaním detailov je možno získať z jednoduchého predmetu originálny darček.

Diplom, venovanie alebo iný dokument nemusí by darovaný len v obálke alebo klasickom balení. Myšlienkou bolo zapracovať originálnu plaketu do obalu alebo držiaka. Vyrobený stojan zo skla spolu s gravírovaním venovania spĺňa vštky požiadavky na svoju jedinečnosť a originalitu. Pečať je taktiež vyrobená ako plastické loga. Túto plaketku nie je možné nechať na stole bez povšimnutia. V ponuke máme taktiež plakety základných tvarov s možnosťou výroby podstavcov z rôznej hrúbky skla
Cenu je možne určiť po spracovaní návrhu

 

Comments are closed.