Produkty z dreva-darčeky

Táto galéria je venovaná výrobkom z rôznych materiálov pre rôzne účely. Na základe náhľadu, fotografie, obrázku je možné spracovať nárezový plán dielov, súčiastok poprípade celého dielu s následným vyrezaním do materiálov ako sú drevo, kartón, plasty a podobne rámci možnosti firmy čo je výhodné hlavne pre modelárov. Zároveň dokážeme následné diely lepiť a povrchovo upravovať. Jedná sa o „mravenčiu“ prácu takže dodacie doby a ceny výrobkov sú na základe dohody a objednávky.

Comments are closed.